czwartek, 8 maja 2014

Życie duchowe składa się według Orygenesa ...


  Innymi słowy, życie duchowe składa się według Orygenesa z dwóch nierozłącznych i uzupełniających się części: ascezy czy też walki z namiętnościami i demonami, które je rozpalają i krzewią, oraz kontemplacji, zawierającej się w mistycyzmie o charakterze głównie intelektualnym. Pierwsza część stanowi punkt wyjścia i jest warunkiem koniecznym dla drugiego elementu. Osoby duchowe stają się doskonalsze, doświadczając stopniowej intensyfikacji pokus, a to wymaga życia w bezustannej świadomości własnych grzechów i nieustającej skrusze za przewinienia. Nie ma życia mistycznego bez ascezy: Orygenes wciąż na nowo kładzie nacisk na to, że „jedynie ludzie o czystych sercach są w stanie dosięgnąć kontemplacji".

   Orygenes nie był mnichem, ponieważ, pomijając inne przyczyny, klasztory w jego czasach jeszcze nie istniały. Poza tym nigdy nie uważał za konieczne opuszczenia społeczeństwa po to, by wieść życie w pełni chrześcijańskie. Mimo to w jego pismach i praktykach można znaleźć fundamentalne zasady oraz ducha, które wiele lat później miały ukształtować instytucję znaną obecnie jako monastycyzm.

Za: Mnisi Wschodu i Zachodu; Juan Maria Laboa, Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, tytuł oryginału: The Historical Atlas of Eastern and Western Christian Monasticism, tłumaczenie: Gabriela Jaworska, Katarzyna Malecha, CARTA BLANCA Sp. z o.o. Grupa Wydawnicza PWN, Warszawa 2009  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.