wtorek, 6 maja 2014

Filozofia wymaga ubóstwa


    Niech nikt nie sprzeciwia się temu, co zostało po­wiedziane, lecz albo niech poprawia się ze zła popeł­nionego wskutek wielkiej niedbałości, która przynosi ujmę [naszemu] imieniu, albo niech wyprze się swego imienia. Jeśli poleca się [nam] uprawiać filozofię, to bo­gactwo jest zbyteczne dla filozofii, która zobowiązuje do wyobcowania się nawet ze swego ciała dla zdobycia czystości duszy. Jeśli z kolei niektórym bardzo zależy na zdobywaniu dóbr i zażywaniu rozkoszy w życiu, to dlaczego słowem wyrażają szacunek dla filozofii, nato­miast czynem wyznają, że są jej obcy, i wykonują dzie­ła sprzeczne ze swoim przyrzeczeniem, honorując się [przy tym] zaszczytnymi tytułami?

Za: Nil z Ancyry, Pisma ascetyczne, przekład, wstęp i opracowanie: Leon Nieścior OMI, seria: źródła ascetyczne t. 46, starożytność t. 31, Tyniec- Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2008

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.