poniedziałek, 5 maja 2014

Cóż na tej ziemi pewniejszego niż śmierć?


 Zważcie zgoła wszystkie dobre i złe w tym życiu, zwróćcie uwagę na samą nawet sprawiedliwość, lub na niesprawiedliwość. Cóż w tym jest pewniej­szego poza śmiercią? Postarzałeś się: co jest dzisiaj, wiesz; co będzie jutro nie wiesz. Spodziewasz się pieniędzy, nie jest rzeczą pewną, czy przyjdą. Spodziewasz się ożenić; nie wiesz, czy dojdzie do skutku i jaką weźmiesz żonę. Spodziewasz się dzieci: nie wiesz, czy przyjdą na świat; urodziły się, nie wiadomo, czy będą żyły. Nie wiadomo, czy przyniosą korzyść, czy szkodę. Do czegokolwiek się zwrócisz, nie­pewne jest wszystko: pewna jest jedynie śmierć. Jesteś biedny: nie jest pewne, czy wzbogacisz się; jesteś nieuczony, nie jest pewne, czy się wyuczysz. Jesteś słaby umysłowo, niepewne, czy z tego się wyle­czysz. Urodziłeś się, jest rzeczą pewną, że umrzesz. A w całej tej sprawie, jak pewną jest śmierć, tak niepewny jest dzień śmierci. Wśród tych rzeczy niepewnych, jedynie śmierć jest pewna, ale jej go­dzina też jest niepewna. Tej godziny jedynie bardzo się człowiek strzeże, chociaż jej w żaden sposób nie uniknie.

 Św. Augustyn, Objaśnienia psalmów, Ps 38

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.