sobota, 10 maja 2014

Przeciw ciału


[Carm. II. I. 46 — PG 37, 1378—1381]

Ciało zgubne, ty burzo Beliala czarna, ciało zgubne, ty cierpień wszelakich korzeniu, ciało zgubne, cieszy cię rozkosz świata marna, ciało zgubne, przeciwne ku górze dążeniu! 5 Ciało wrogie i — drogie, dobro tak niewierne, którego owoc z drzewa śmierci nie zatrwoży, ty błoto, ty więzienie duszyczki pancerne, [...] 10   ty grobie z nieba danej podobizny Bożej!
  Czy żary twoje nigdy bezwstydne nie zgasną, [1379]   nie ustąpisz przed duchem ani przed starością, chociaż cię Chrystus ręką ukształtował własną 15   i aby ciebie zbawić, pomieszał z boskością? [...]
  Uszanuj mię, powstrzymaj ten szał swój wszeteczny 20 niech cię przestanie bawić mej duszy drażnienie, bo przysięgam na Boga sąd ów ostateczny, [..] że cię poskromię, złamię i w trupa przemienię. [.. .]
  27  Przybywaj mi na pomoc źródło łez obfitych; [1380] przybywaj bezsenności i myśli, i ciała, by zagasić płomienie żądz moich niesytych, 30 obmyć wszelką zgniliznę, co jeszcze została! Ty brzuchu, odpraw sytość! Niechaj mi kolana zdrętwieją od klęczenia, niechaj leżę w pyle, szorstkim worem niech będzie nagość ma odziana, a może się obroni dusza choć na chwilę!
  35 Przybywaj czarna trosko, dręcz ciało nieczyste stawiając mu przed oczy zagróbne karanie! To broń na mą głupotę. A od Ciebie, Chryste, czyste życie przychodzi, potem zmartwychwstanie [...]
  [1381]  43 Kto ocalił Niniwę w- skrusze poniżoną [Jon. 3, 10]? Kto nad syneczkiem wdowy łzę wylał w wzruszeniu? 45   Kto, choć czystych miłośnik, szedł w celników grono? Kto owieczkę zbłąkaną przyniósł na ramieniu [Łk. 7,11; 15]? Kto trąd leczył? Kto tamę kładł chorób nawale, przynosząc ciałom zdrowie, a duszy zbawienie? Tyś to dał, o światłości świata. Zstąp na fale 50 wzburzone, a natychmiast sprawisz uciszenie [Mk 6, 51].

Za: Jan Maria Szymusiak SJ, Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań- Warszawa- Lublin, Poznań 1965 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.