piątek, 9 maja 2014

Św. Grzegorz z Nazjanzu powiada


Łagodność nie wzrusza przewrotnych. List 125
Przy siwiźnie człowiek się uczy i nie zawsze, jak widać, na mądro­ści sędziwego wieku polegać można. List 125
Dwie te rzeczy umie filozofia: umiarkowanie zażywać powodzenia, a dostojnie - porażki. Św. Grzegorz z Nazjanzu, List 126
Dwa razy o ten sam kamień się potknąć - przypisuje przysłowie tylko głupcom. List 153
Nie tyle przecież raduje chwila błoga, ile smuci, gdy mija. List 155
Nie chciej przodować wśród kawek, mogąc być orłem.  List 178
Największy wpływ na zgodę ma współniedola. List 209
Co jest straszne dla nas? Nic - jeno zboczyć od Boga i rzeczy Bożych. Wszystko inne niech się tak ma, jak Bóg zrządzi. List 215
Jest niedorzecznością filozofować, z dala będąc od ucisków, a tracić ducha w cierpieniach i nie świecić ludziom przykładem jak wdzięcz­ności w weselu, tak i wytrwałości w niedoli. List 223
Ci co w ręku mają rzeczy największe i od których wszystko za­wisło, powinni najbardziej dbać o Boga i o pomoc z góry. Św. Grzegorz z Nazjanzu, List 225
To, co się stało według Opatrzności Bożej, winno być dla ludzi rozsądnych podstawą dziękczynienia, a nie łez. List 238
Za prawdziwe i trwałe bogactwo uważaj poprzestawanie na ma­łym; trwale być bogatym - nie polega na posiadaniu wielu rzeczy, lecz na umiarkowaniu potrzeb. To od ciebie zależy, tamto od świata zewnętrznego. List 244
Wydaje się, że łatwiej jest znosić nieszczęście, niż szczęście zachować. Mowa 22 — Druga mowa o pokoju
Wiemy, że równocześnie jesteśmy wielkimi i małymi, że nale­żymy do ziemi i do nieba, że jesteśmy śmiertelnymi i nieśmiertelny­mi, że chodzimy w świetle i błąkamy się w mrokach - zależnie od te­go, czy przechylamy się na jedną czy na drugą stronę. (cytat za: A. Hamman, Guide pratiąue des peres del'Eglise, Paris 1967)

Za: Mądrość Ojców Kościoła. Antologia patrystyczna, oprac. Jan Hojnowski SCJ, Wydawnictwo SPES, Kraków (brak roku wydania) 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.