piątek, 9 maja 2014

Czy to, czym żyjesz, życia nie gorsza połowa?


DO SWEJ DUSZY [Carm. II. I. 78 — PG 37, 1425—1426]

 Masz, duszo, pracę wielką, jeżeliś gotowa. Badaj, czym jesteś, badaj, jaka twa osnowa, skąd przyszłaś, dokąd idziesz,, gdzie kres masz w swym bycie, czy to, czym żyjesz, życia nie gorsza połowa?

  Masz, duszo, pracę wielką, tym oczyszczaj życie! Boga sobie rozważaj tajemnice w niebie, co było przed istnieniem, czym istnieć dla ciebie, skąd się wzięło i na co się obraca skrycie? Masz, duszo, pracę wielką, tym oczyszczaj życie!

  Jak steruje, jak wszystkim rządzi Bóg w mądrości, jak jedne rzeczy trwałe, inne bez trwałości, jak ludzka najmniej pewna na tym świecie droga. Masz, duszo, pracę wielką, patrz tylko na Boga!

  Co mi tam dawna wielkość, co obecna małość. Jaka z tych zmian dla życia wynurzy się stałość, o tym myśl, a zakończy się twoje błądzenie. Masz, duszo, pracę, tylko pracuj nieznużenie!


Za: Jan Maria Szymusiak SJ, Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań- Warszawa- Lublin, Poznań 1965 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.