środa, 7 maja 2014

Ammonios – patron witarian o zdrowym podejściu do seksu


Opowiadają jeszcze i o takim niezwykłym wydarze­niu dotyczącym Ammoniosa: Nigdy nie ulegał budzącemu się w nim pożądaniu cielesnemu, lecz przypalał swe ciało rozpalonym do czerwoności żelazem, tak że całe ciało miał pokryte ranami. Od wczesnej młodości aż do śmierci spo­żywał tylko surowe jedzenie i z wyjątkiem chleba nie brał do ust niczego, co miało styczność z ogniem.

Za: Palladiusz, Opowiadania dla Lausosa (Historia Lausiaca), (Źródła monastyczne t. 12), przekład Stanisław Kalinkowski. Wstęp i opracowanie Ks. Marek Starowieyski. Kraków- Tyniec 1996 (Wydawnictwo Benedyktynów)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.