poniedziałek, 5 maja 2014

Dobra materialne kością niezgody


  Jest wielką przeszkodą dla tych, którzy dążą do cnoty, przywiązanie do rzeczy światowych, które czę­sto prowadzi do zguby zarówno duszę, jak i ciało. Cóż zgubiło Izraelitę Nabota? Czyż to winnica, której mu zazdroszczono, nie stała się dla niego przyczyną śmier­ci, pobudzając do zbrodni jego sąsiada Achaba? Co sprawiło, że ponad dwa plemiona [Izraelitów] pozostało poza Ziemią Obiecaną? Czyż nie obfitość bydła? Co oddaliło też Lota od Abrahama? Czyż nie wielka liczeb­ność stada, która powodowała ciągłe spory pomiędzy pasterzami, aż w końcu podzieliła ich między sobą? Jeśli więc własność pobudza zawistnych ludzi do za­bijania tych, którzy ją posiadają, a posiadaczy odwodzi od rzeczy szlachetniejszych, dzieli rodziny, a z przyja­ciół czyni wrogów, nie ma nic wspólnego z życiem przy­szłym, a ciału nie przynosi żadnego większego pożytku, to dlaczego odstępujemy od służby Bożej i zwracamy się całkowicie ku marności?

Za: Nil z Ancyry, Pisma ascetyczne, przekład, wstęp i opracowanie: Leon Nieścior OMI, seria: źródła ascetyczne t. 46, starożytność t. 31, Tyniec- Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2008 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.