Nicolás Gómez Dávila - wybór ze Scholiów do tekstu implicite

To, co nie jest religijne, nie jest ciekawe.

Bóg jest istotą tego, co kochamy.

Prawda jest osobą.

Każda katastrofa jest katastrofą inteligencji.

Każda cywilizacja jest dialogiem ze śmiercią.

Pokusą komunisty jest wolność ducha.

Muzami historyka są Miłość i Nienawiść.

Pewna doza wulgarności jest konieczna u wszystkiego, co chce żyć.

Idea rozwinięta w system popełnia samobójstwo.

Nawet marksizmu nie można wyjaśnić przy użyciu samych marksistowskich kategorii.

To, co nie jest skomplikowane, jest fałszywe.

Ojcem krytyki literackiej jest zły humor; admiracja jest zaledwie jej macochą.

Wątpić w postęp jest jedynym postępem.

Nikt nie jest nieodpowiedzialny ani za to co robi, ani za to co sądzi.

Między anarchią instynktów i tyranią norm rozpościera się ulotne i czyste terytorium doskonałości ludzkiej.

Zrównanie jest barbarzyńskim substytutem porządku.

Największy nowoczesny błąd polega nie na ogłaszaniu, że Bóg umarł, lecz na wierzeniu, że diabeł skonał.

Architektura XIX stulecia myliła organizm ze strojem, architektura XX wieku myli je ze szkieletem.

Prawo jest zarodkiem terroru.

Przesądy bronią przed głupimi ideami.

Autentyczne perwersje nie są upodobaniami wrażliwości: są wyborami inteligencji.

Potępiamy kapitalizm nie za to, że podsyca nierówność, lecz dlatego, że sprzyja awansowi niższych typów ludzkich.

Obecnie demon ma formę geometryczną.

Zachód umrze, kiedy przestanie być obecnością Grecji w chrześcijańskiej duszy.

Dla obrony wolności wystarczy jeden żołnierz. Do narzucenia równości, trzeba szwadronu policjantów.

Słownictwo prawdziwego pisarza nie znajduje się w żadnym słowniku.

Każdy pisarz komentuje w nieskończoność swój krótki tekst pierwotny.

Nihilizm, cynizm albo głupota - oto polityczna alternatywa w naszych czasach.

Imbecylem jest ten, kto postrzega tylko to, co aktualne.

Skończonym katolikiem jest tylko ten, kto wznosi katedrę swojej duszy na  pogańskich kryptach.

Współczesna poezja - od Blake’a, Wordswortha i niemieckiego romantyzmu -  jest reakcyjną konspiracją przeciwko desakralizacji świata.

Pośród heretyków są niecierpliwi katolicy i urodzeni renegaci.

Niepowodzenie chrześcijaństwa należy do doktryny chrześcijańskiej.

Demokratyczny historyk naucza, że demokrata zabija tylko dlatego, że jego ofiary go do tego zmuszają.

Racjonalizm jest rozumem, który zapomina o swoich założeniach.

Katolik powinien upraszczać swoje życie i komplikować swoje myślenie.

Nie ma poezji szatana: jest tęsknota za jego upadłym blaskiem.


Partie liberalne nigdy nie zrozumieją, że przeciwieństwem despotyzmu  jest  autorytet, a nie niedorzeczność.

W każdym reakcjoniście zmartwychwstaje Platon.

Inteligencja rujnuje się, kiedy chce być inteligentna.

Dzieło poetyckie dobrego poety komunistycznego (Aragon, Eluard, Neruda etc.) dzieli się na dwie części: część poetycką i część komunistyczną.

"Modernistyczne teorie estetyczne" zostały wynalezione przez pisarzy reakcyjnych: Balzaca, Baudelaire'a, Eliota.

Pogodzenie się z błędem jest początkiem mądrości.

Konserwatyzm Burke’a nie jest „irracjonalizmem”, który przeciwstawia się współczesnemu racjonalizmowi, lecz jest skonfrontowanym z Aufklärung  nazywającym swe przesądy zasadami - protokołem niezależności rozumu eksperymentalnego.

Pogaństwo jest drugim Starym Testamentem Kościoła.

Nasze czasy są pełne nie tyle marksistowskich apostatów, ile zmęczonych marksistów.

Być arystokratą to nie wierzyć, że wszystko zależy od woli.

Antychryst - prawdopodobnie - jest człowiekiem.

Fanatycy wolności kończą jako teoretycy policji.
Na przykład naukę Fichtego, wieńczy teoria paszportu.

„Rewolucja” jest paktem pomiędzy Szatanem Miltona i Homais'm Flauberta.

To co rytualne, jest wehikułem tego, co święte.
Każda innowacja profanuje.

Trzy wielkie reakcyjne przedsięwzięcia historii nowożytnych dziejów to: włoski humanizm, francuski klasycyzm i niemiecki romantyzm.

Prawdziwym arystokratą jest ten, kto ma życie wewnętrzne.
Jakiekolwiek byłoby jego pochodzenie, ranga, fortuna.

Najwyższym arystokratą nie jest feudalny pan w swoim zamku, jest nim kontemplatywny mnich w swojej celi.

Romantyzm „odkrył” nie naturę, lecz rozwód zagrażający naturze i człowiekowi.

Prawdopodobnie - bardziej niż chrześcijaninem - jestem poganinem, który wierzy w Chrystusa.

Człowiek jest tylko obserwatorem swojej niemocy.

Inteligencja ma swych obywateli i swych meteków.

Bóg jest zawadą dla człowieka nowoczesnego.

Każde rozwiązanie jest fałszywe.

We wnętrzu obecnego Kościoła "integrystami" są ci, którzy nie zrozumieli, że chrześcijaństwo potrzebuje nowej teologii, a "postępowcami" ci , którzy nie zrozumieli, że nowa teologia musi być chrześcijańska.

Liberté, égalité, fraternité.
Program demokratyczny jest realizowany w trzech etapach: liberalnym, ustanowionym przez społeczeństwo burżuazyjne - odsyłającym nas ku socjalistom; egalitarystycznym, ustanowionym przez społeczeństwo sowieckie - odsyłającym nas do nowej lewicy; braterskim, przygotowanym przez narkomanów kopulujących w kolektywach.

Trzy hipostazy egoizmu to: indywidualizm, nacjonalizm, kolektywizm.
Demokratyczna trójca.

Reakcjonista wynalazł dialog, kiedy obserwował odmienność ludzi i różnorodność ich celów.
Demokrata praktykuje monolog, gdyż ludzkość wyraża się jego ustami.

Dla  lewicowego katolika katolicyzm jest wielkim grzechem katolika.

Nie ma inteligentnych polityków, chociaż są politycy zwycięscy.

Współczesna cywilizacja - ów wynalazek białego inżyniera dla murzyńskiego króla.

Ojcem państwa laickiego był Grzegorz VII.

Stopień schrystianizowania społeczeństwa jest wprost proporcjonalny do liczby opactw, które funduje.

Prawdziwą zbrodnią kolonializmu było przekształcenie wielkich krajów azjatyckich w przedmieścia Zachodu.

Biedaka gorszy nie bogactwo, lecz wzbogacenie się.

Kościół powinien mieszać się do polityki.
Ale bez politycznego programu.

Był katolicyzm dorycki: romańskich kościołów i zakonów rycerskich. Katolicyzm benedyktyński i feudalny.
Był również katolicyzm joński: gotyckich katedr i scholastycznych sum.
Katolicyzm zakonów żebraczych i królewskich lilii.
Był w końcu katolicyzm koryncki: barokowych świątyń i trydenckiej kontrreformacji. Katolicyzm prostych sutann i rzymskiego przepychu.

Rewolucja – wszelka rewolucja, rewolucja sama w sobie – jest matrycą mieszczaństwa każdego rodzaju.

Terror jest naturalnym stanem każdego społeczeństwa pozbawionego śladów feudalizmu.

Grzechy, które gorszą ogół, są lżejsze niż te, które ogół toleruje.

Trzej wrogowie człowieka to: diabeł, państwo i technika.

W marksizmie pobrzmiewają echa niemieckiego romantyzmu, tak  jak w kuchni - echa salonowych konwersacji.

Głupie idee są nieśmiertelne.
Każda kolejne pokolenie wymyśla je na nowo.

Nigdy nie było konfliktu pomiędzy rozumem a wiarą, był konflikt pomiędzy dwiema wiarami.

Aksjologia jest prawdziwą teologią naturalną.

Prawdziwa religia jest monastyczna, ascetyczna, władcza i hierarchiczna.

W demokracji wszelka prawda wydaje się paradoksem.

Chrześcijaństwo nie wynalazło pojęcia "grzechu", stworzyło pojęcie "przebaczenia".

Marksizm jest nie tyle diagnozą, ile symptomem.

Bezużyteczny - jak rewolucja.

Aggiornamento jest procesem licytacji, której przedmiotem jest Kościół.

Zdecydowanie to stoicyzm jest kolebką wszystkich błędów.
(Ubóstwienie człowieka – determinizm – prawo naturalne – egalitaryzm – kosmopolityzm – etc., etc.)

Barwy polityczne są genetyczne - jak kolor oczu.

Lud żeni się wyłącznie ze sprostytuowanymi ideami.

Chrześcijaństwo wieków prawdziwie chrześcijańskich  było dzieckiem nie słabości, lecz siły.
Siły, która zna swoją słabość.

Chrześcijaństwo jest radykalnie przeciwstawne teokracji.
Społeczeństwo przekształcone w Kościół nie prefiguruje Królestwa Bożego.
Szkicuje natomiast Jego szatańską karykaturę.
Kościół domaga się równoległego istnienia Cesarstwa.
Osobiście, uważam za prawowity wyłącznie ten świata, któremu przewodziliby, z symetrycznych tronów - rzymski papież i germański cesarz.

Chrystanitas nigdy nie usiłowała ani nie będzie usiłowała – jeśli się odrodzi – być Królestwem Bożym.
Lecz społecznością chrześcijańskich grzeszników.

Dziś nie sposób szanować chrześcijan.
Przez szacunek dla chrześcijaństwa.

Lewicowiec płaci wyłącznie postdatowanymi czekami.

„Socjalizm z ludzką twarzą” to bezalkoholowa wódka.

Jeżeli wierzymy w Boga, nie powinniśmy mówić: Wierzę w Boga powinniśmy mówić: "Bóg wierzy we mnie".

Chrześcijański humanista? – Tak.
Chrześcijański humanizm? – Nie.

Ten, który nas zdradza, nigdy nie wybaczy nam swojej zdrady.

Lojalność jest najszlachetniejszą muzyką tego świata.

Każde niezhierarchizowane społeczeństwo rozpada się na dwie części.

Rozum, Postęp, Sprawiedliwość - trzy cnoty teologalne głupca.

Kiedy romantyzm nasyca się okultyzmem co prowadzi do rozpadu, wtedy osad, który pozostaje, jest demokratycznym pseudoromantyzmem.

Obecni konserwatyści są tylko liberałami sponiewieranymi przez demokrację.

Kościół który ulega pokusie jezuityzmu, zaczyna wykorzystywać, a kończy wykorzystany.

Scholastyka zgrzeszyła, kiedy usiłowała przekształcić chrześcijanina we wszystkowiedzącego.
Chrześcijanin jest sceptykiem, który ufa Chrystusowi.

Przesądy - tak jak tytuły szlacheckie - są groteskowe, jeśli nie mają początku przynajmniej w średniowieczu.

Wszystko jest historią, ale nie wszystko jest chronologią.

Jak podtrzymać tradycję? – Nie mówiąc o niej.

Każda restauracja jest odwróconym jakobinizmem.

Jezus Chrystus jest jedynym punktem w dziejach, w którym jednoczą się aksjologia i ontologia.

Inteligencja zawsze będzie Kościołem katakumb.

Ekumenizm oraz indyferentyzm są rymami tego samego dystychu.

Współczesna historia jest dialogiem między dwoma osobami: jedna wierzy w Boga, a druga wierzy, że jest bogiem.

Intelektualiści są proletariatem Parnasu.

Dramatis personae metafizyki są rzeczywiste, ale to, co opowiadają nam o nich metafizycy, jest bajką.

Każdy „wyzwoliciel” na koniec wręcza rachunek.

Totalitaryzm jest zgubnym połączeniem religii i państwa.

Hierarchie są niebiańskie.
W piekle wszyscy są równi.

Spośród „praw człowieka” współczesny liberalizm chroni już tylko prawa do konsumpcji.

Współczesna dusza jest pejzażem księżycowym.

Grzechem bogacza nie jest bogactwo, jest nim ekskluzywna ważność, jaką mu przypisuje.

Parlamenty wybrane w wyniku powszechnych wyborów najpierw tracą prestiż moralny, a następnie znaczenie polityczne.

Dzisiaj prawowitość reżimu zależy od liczby zwłok, które on gromadzi.

W demokracji terror jest środkiem a totalitaryzm - celem.

Odkąd duchowieństwo się splebeizowało, Kościół wyklina wszystkich pokonanych i urządza owacje wszystkim zwycięzcom.

Reakcjonista jest zwykłym patologiem.
Określa chorobę i zdrowie.
Lecz jedynym terapeutą jest Bóg.

Obecna liturgia jest protokołem świeckiego rozwodu kleru i sztuki.

Kościół pierwotny i średniowieczny umiał przyswajać to, co zdrowe.
Kościół trydencki nie umiał przyswajać nic.
Kościół obecny przyswaja tylko to, co szkodliwe.

Marksistowski historyk prowadzi badania nie po to, by odkryć, lecz po to by potwierdzić.

W romańskim średniowieczu jednoczą się Ewangelia oraz Iliada.

Każdy prawowity pretendent umiera na wygnaniu.

Dzieje są następstwem nocy i dni.
Krótkich dni i długich nocy.

Istnieją jedynie trzy podstawowe formy akcji politycznej: demagogiczna, biurokratyczna i zbrojna.

Idee lewicy nade wszystko są nudne.

„Naukowy socjalizm” jest ideologią nieśmiałego utopizmu.

Historyk upraszcza nie po to, żeby zrozumieć, lecz po to, aby zdradzić.

Ariel kiedy abdykuje Prospero, przekształca się w Kalibana.
(The Tempest, II Part)

Ażeby oburzyć lewicowca, wystarczy powiedzieć prawdę.

Nie należę do świata, który ginie.
Przedłużam i przekazuję prawdę, która nie umiera.Tłumaczenie: Krzysztof Urbanek
wydawnictwo: Furta Sacra