sobota, 10 maja 2014

Św. Ignacy Antiocheński powiada:


Jest rzeczą piękną nauczać, pod warunkiem że się praktykuje to,  czego się naucza. (cytat za: A. Hamman, Guide pratiąue des peres del'Eglise, Paris 1967, s.23)
Nauczanie skuteczne jest wtedy, gdy czyni się to, czego się naucza. List do Efezjan
Na nic mi się zdadzą ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi umrzeć w Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. List do Rzymian

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.