wtorek, 31 maja 2016

Rozsądne poglądy św. Tomasza z Akwinu o kobietach


Święty Tomasz z Akwinu (ok. 1225-1274), jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecznych, reprezentował w tej kwestii szczególny radykalizm. Widział w kobiecie jedynie pomocnicę mężczyzny w prokreacji. Jak pisał, kobieta jako »nie-doskonały mężczyzna« nie jest zdolna do przyjmowania święceń kapłańskich.

Kobieta jest błędem natury [...] Jej nadmiar wilgoci i tempe­ratura ciała, świadcząca o upośledzeniu cielesnym i ducho­wym [...] czyni z niej okaleczonego, chybionego, nieudanego mężczyznę. Największą zaletą kobiety jest jej płodność oraz pożytek, jaki płynie z niej w gospodarstwie domowym.Za: Annerose Sieck, Mistyczki. Historie kobiet niezwykłych, przekład: Kamil Markiewicz, Wydawnictwo eSPe  Kraków 2012


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.