poniedziałek, 30 maja 2016

Nietrwałość

  Powinno się robić to co korzystne i prowadzić święte życie; gdyż nikt kto się urodził, nie potrafi uciec śmierci.
Araka, nauczyciel z dawnych czasów →

 Mnisi, te osiem światowych rzeczy krąży wokół świata, i świat krąży wokół tych ośmiu światowych rzeczy. Jakich ośmiu? Zysk i strata, brak uznania i sława, nagana i pochwała, i przyjemność i ból.
Nietrwałość ośmiu światowych rzeczy →

„Czcigodni panowie, cokolwiek doszło do istnienia i jest determinowane, generowane intencjonalnie, powstałe współzależnie – to jest nietrwałe. Cokolwiek jest nietrwałe, jest cierpieniem. Po jasnym zobaczeniu tego co jest cierpieniem, jakim to rzeczywiście jest, z odpowiednim zrozumieniem w taki sposób: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja', rozumiem jakim rzeczywiście ona jest, nadrzędną ucieczkę z tego”.
Anathapindika i wędrowcy→

-Życie w każdym świecie jest nietrwałe, przemijające ...
-Życie w każdym świecie nie ma schronienia i protektora ...
-W życiu w każdym świecie nie ma nic własnego; człowiek musi opuścić wszystko i odejść...
-Życie w każdym świecie jest niekompletne, nienasycone, niewolnikiem pragnienia ...
Mnich Ratthapala poucza Króla Koravya →

Każde poszczególne uczucie powstaje zależnie od poszczególnego warunku i ze wstrzymaniem tego odpowiedniego warunku, odpowiednie uczucie zostaje wstrzymane.
Mnich Nandaka poucza mniszki →

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.