piątek, 4 kwietnia 2014

Dzienna doza reakcji III- Każde dzieło sztuki może zostać umieszczone na wystawie, ale żadne nie powinno być tworzone dla tego celu.

- Tylko Bóg może sam wypełnić najmniejszą próżnię.

- Oddzielenie religii i estetyki jest grzechem pierworodnym protestantyzmu.

- Coraz więcej jest ludzi wyobrażających sobie, że są wrogami Boga, podczas gdy są jedynie wrogami kościelnego.

- Nietykalność jest przywilejem dusz zdeprawowanych.

- Kraj przeludniony to kraj, w którym praktycznie każdy obywatel jest anonimowy.

- Dekadencja sprawia, że ponownie wiele rzeczy staje się przyjemniejszymi.

- Prawda nie ma udziału w klęskach jej obrońców.

- Nikt nie może oddychać swobodnie pośród betonowych budowli, jeśli pamięta zapachy traw rozgniatanych bosymi stopami.

- Człowiek jest dziś wolny jak zbłąkany wędrowiec na pustyni.

- Tam, gdzie panuje pełna wolność wypowiedzi, tam nieodpowiedzialność deprawuje mówców.

- Głupiec traci swoje nadzieje, ale nigdy swoich iluzji.

- Zapłaciłbym dobrowolnie, aby nie musieć robić większości tych rzeczy, za które inni płacą, aby móc je robić.

- Hermetyzm pewnych współczesnych tekstów jest niczym innym jak pancerzem otaczającym pustkę.

- Do słabości demokracji musimy zaliczyć to, że jest rzeczą niemożliwą, aby ważne stanowisko osiągnął w niej ktoś, kto o nie wcale nie zabiegał.

- My, zwolennicy nierówności winniśmy oklaskiwać ścięcie każdego, kto wykorzystuje ją w sposób niegodny.

- Musimy nauczyć się posługiwać bronią wroga, jednak z należytym obrzydzeniem.

- Człowiek nigdy nie powinien zapominać o tym, że jego ambicje, nawet gdyby miał zostać koronowany, pozostawią po sobie co najwyżej szlachetną ruinę.

- Ten, kto wie, że życie nic nie jest mu winne, ten zajmuje właściwą postawę wobec rzeczywistości.

- Dziennikarz bezzasadnie przypisuje sobie ważność tego, o czym informuje.

- O ile zachowuje się nazwę partii, można zmieniać jej programy.

- Ateńska demokracja wywołuje entuzjazm jedynie u tych, którzy nie znają greckich historyków.

Nicolas Gomez Davila
(przełożył T.Gabiś)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.