sobota, 5 kwietnia 2014

Dzienna doza reakcji IV


- Kto w określonych okolicznościach nie jest gotów ponieść klęski, ten wcześniej czy później dopuści się zbrodni, którą piętnuje.

- Dotyk ręki nowoczesnego człowieka jeśli nie zabija od razu to wywołuje nieuleczalną chorobę.

- Artysta, który nie posiada wystarczającej oryginalności, aby stworzyć swój niepowtarzalny świat, przyłącza się do awangardy.

- Bardziej jeszcze niż wicher zdrady wieje nad nowoczesnym klerem huragan głupoty.

- Zdolność przyswajania pornografii jest znakiem rozpoznawczym głupca.

- Jedynym dowodem na istnienie Boga jest Jego istnienie.

- To, co izoluje nas od świata, daje nam możliwość, abyśmy się uszlachetnili. Choćby to było tylko oberwanie chmury.

- Lud nigdy nie wybiera. Co najwyżej ratyfikuje.

- Często swoim słabościom zawdzięcza człowiek uniknięcie klęsk.

- Konserwatyzm nie powinien być partią, lecz normalną postawą każdego człowieka honoru.

- Otwartość niektórych pisarzy ma swą przyczynę wyłącznie w rozkoszy, jaką odczuwa ekshibicjonista.

- Bogacze są do zniesienia wyłącznie tam, gdzie zgina im kark posiadająca arystokracja lub tam, gdzie bojowy proletariat napędza im stracha.

- Ludzkość, której nadejście przygotowuje nowoczesny świat będzie się dzielić na kryminalistów i głupców.

- Rozmowa między nowoczesnymi nie oburza, lecz budzi obrzydzenie.

- W ludzkich kolektywach sumują się jedynie wady tych, którzy się w nich gromadzą.

- Muzea są chłostą dla turysty.

- Od pewnego wieku powinniśmy przypatrywać się sobie nawzajem tylko w półmroku.

- Niektóre intymne zwierzenia każą nam sądzić, że seksualność jest bardziej karą niż sposobem rozmnażania się.

- Anioły Stróże wielu ludzi muszą być aniołami upadłymi.

- My, wrogowie powszechnego prawa wyborczego nie przestajemy się zdumiewać z powodu entuzjazmu jaki wywołuje wybór garstki nieudolnych przez masę niekompetentnych.

- "Wykształcenie" współczesnego polityka składa się z idei, które eksploatuje i z tekstów, które plugawi.

- Chrześcijaństwo może żyć ze współczesnym światem w legalnym konkubinacie, ale nie w prawowitym związku małżeńskim.

- W średniowieczu to gibelini byli inteligentnymi obrońcami papiestwa.

- Nadając światu globalny sens pozbawiamy sensu nawet te fragmenty, które przypuszczalnie go posiadają.

- Kiedy opada kurz wzniecony przez wielkie wydarzenia nowożytnej historii, historyk staje oniemiały w obliczu przeciętności protagonistów.

Nicolas Gomez Davila
(przełożył T.Gabiś)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.