poniedziałek, 5 grudnia 2016

Nieszlachetne złudzenia Ajahna Brahmavamso

A. Brahmavamso: Proszę wyjaśnij co masz przez to na myśli.
Y.S: To osoba, która czuje, że uzyskała magga-phala [czytaj: jest ariya] w poprzednim życiu.
A.B: Jedyny sposób żebyś to wiedziała, to ponownie powtórzyć to phala w tym życiu. Innymi słowami, jeżeli byłaś wchodzącym w strumień w swym poprzednim życiu, nie wiedziałbyś tego jako dziecko, nie wiedziałbyś tego jako młody mężczyzna czy młoda dziewczyna. Nadejdzie czas w twoim życiu, kiedy ponownie doświadczasz tej samej rzeczy i mówisz, że jesteś wchodzącym w strumień ponownie.

***
Idee ajahna Brahmavamso są tak ewidentnie błędne i precyzyjnie sformułowane, że jest on często idealnym dostawcą materiału do nauki na cudzych błędach. Można by  rzecz, że jest on prawdziwym bodhisattvą, z pewnością nie jest dla niego dobre rozmijać się z prawdą, ale inni poprzez jasne rozpoznanie, na czym polega jego błąd, mogą do pewnego stopnia polepszyć swoje zrozumienie Dhammy.

Zatem mała analiza. Po pierwsze, A. Brahmavamso mówi o wyglądzie w Cztery Szlachetne Prawdy, jako o doświadczeniu. Jednakże wszelkie doświadczenie należy do elementu determinowanego, i podlega opisowi: początek się manifestuje, koniec się manifestuje, i zmiana, gdy trwa się manifestuje.

W tym sensie, wgląd w Szlachetne Prawdy nie jest doświadczeniem. Zachowuje tylko pierwszy charakterystyczny znak doświadczenia, mianowicie, z pewnością możemy mówić o  zapoczatkowaniu nowej lini postrzegania. Wgląd w Szlachetne Prawdy jest utratą ślepoty, która uniemożliwiała postrzeganie rzeczy takimi jakimi są. Oczywiście normalny wzrok, który został przywrócony po okresie ślepoty znów może zostać utracony, ale nie jest tak w przypadku oka Dhammy. Ono, gdy raz się otrwało, jest trwałe obecne w doświadczeniu. Innymi słowy, wiedza o współzależnym powstawaniu czy innych Szlachetnych Prawach nie jest wiedzą którą można stracić w tym życiu, ani też w wyniku śmierci ciała. Innymi słowy, sotapanna ma nie tyle wgląd w element nie-determinowany, co po części stał się tym elementem. I ten wgląd dający mu tło wobec którego wszelkie temporalne doświadczenie jest widziane jako cierpienie, powoduje, że jest on niezależny od innych i bez niczyjej pomocy może zrealizować wygaszenie ognia chciwości, nienawiści i złudzenia.

Oczywiście dajmy na to dziesięcioletni chłopak, któremu w poprzednim życiu udało się zrozumieć Cztery Szlachetne Prawdy, raczej "nie wie", że jest sotapannaą, ale tylko w tym sensie, że nie klasyfikuje swojego bezpośredniego doświadczenia tym terminem, urodzony w Europie, może nawet nic nie wiedzieć o Buddzie - oczywiście jako postaci historycznej, gdyż tak naprawdę to widzi on Buddę. [Kto widzi współzależnie powstawanie widzi Dhammę; kto widzi Dhammę widzi mnie.] (To połączenie dwóch wypowiedzi z Sutt, nie występują one razem co nie zmienia ich znaczenia).

PS Fragment rozmowy z naszym "nauczycielem" pochodzi z książki:
Entering the Stream to Enlightenment, autor:
Yuki Sirimane

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.