piątek, 11 listopada 2016

Joubert - subtelność umysłu

Drugorzędne jest wyborne, dla drugorzędnego.

Pierwsi poeci i pisarze czynili szalonych mądrymi; współcześni pisarze próbują i czynią mądrych ludzi szalonymi.

Ze swej natury inteligencja powstrzymuje się od  osądzania tego czego nie zna. To próżność skłania ją do wypowiedzi, w innym wypadku zachowałaby milczenie.

Zapomniane i lekceważone studia nie zawsze są najgorsze, czasami są nawet najlepszymi.

Doskonała niewinność jest doskonałą ignorancją.

Wszystkie namiętności szukają tego co je dokarmia: strach lubuje się w idei niebezpieczeństwa.

Pytania ukazują zasięg umysłu, a odpowiedzi jego subtelność.


Joseph Joubert

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.